Geleceğin Mesleğini Öğretiyoruz

12.Mart.2018

Odaklandığımız, sağlık, çevre, açlık, gibi hedeflerimizin yanı sıra, yaşadığımız çevredeki toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilme gayretindeyiz. Bu bağlamda, bilim, matematik , teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin bir arada kullanılmasını sağlayan STEM eğitiminin, geleceğin büyükleri çocuklarımızın ve buna bağlı olarak da ülkemizin dünyadaki konumu için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 

Çağa uymak, dünyanın gerisinde kalmamak, yaşanan teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için 21. yy ın bizden beklediklerini gerçekleştirmek ve körü körüne hiçbir şeye inanmayan, düşünen, düşündüğünü sorgulayan nesiller yetiştirmek gerektiğinin bilincinden hiç uzaklaşmadık. 

Burada "Geleceğin Mesleğini Öğretiyoruz" projemiz kapsamında Bilim Okulu öğretmenlerinin bu konudaki tartışmasız yetkinlikleriyle gerçekleştirilecek Stem Eğitim Atölyesi çocuklarımıza; eleştirel düşünme, problem çözme becerileri kazanma, mantıksal ve algoritmik düşünme, analitik düşünme, girişimcilik, merak, yaratıcılık ve üretkenlik, takım çalışması, liderlik ve sorumluluk alma gibi becerilere sahip olacakları bir bakış açısı kazandıracaktır. 

Aynı zamanda dönem sonunda katılacakları ulusal ve uluslararası yarışmalarla çocuklarımız, bilim alanında dünyada neler oluyor bunları öğrenecek, onları takip eden bizlerin ve bizim duyuracağımız çevremizin de bu gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacaklardır. 

İlk dönem, Bilim Okulu STEM&Maker Atölyesi ve Kükürtlü Lions Nesrin Fuat Bursalı İlkokulunda 4. Sınıf öğrencileri ile robotik, elektronik, kodlama, 3d tasarım, mekanik tasarım, programlama alanlarında uygulamalı olarak atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. 1 dönem boyunca her hafta 2 ders saati atölye uygulamaları yapılmış, dönem sonunda aralarından seçilerek oluşturulan proje takımı ile ekip şuan Bilim Okulunda uluslararası bir yarışmaya katılmak üzere ücretsiz hazırlanmaktadır. 

Ayrıca, bu çalışmaya ek olarak 2. Dönem ayda iki sefer Devlet Okullarına gitmeye karar vererek  etkinliğimizi genişlettik. Her ay 1 Devlet Okulu seçip, ayın 2 günü etkinlik saatlerini Kükürtlü Lions aracılığıyla Bilim Okulu ile geçirmelerini sağlayacağız.

Bu etkinliklerden ilkini Bursa Celal Bayar İlkokulunda 3. ve 4. Sınıflardan oluşan 54 adet öğrenci ile ve hemen ardından Doğan Bey İlk öğretim okulunda 48 öğrenci ile gerçekleştirdik. Okullarda, Atölye kapsamında tasarım becerileri, robotiğe giriş, algoritma oluşturma ve kodlama alanında workshop çalışması yapılmıştır. Öğrenciler robotiğe girişte bir robotun mekanik tasarımını oluşturmayı, algoritma oluşturmada robotun yapacağı  işlem mantığını, kodlamada da robota görevler verilerek yerine getirme üzerine çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Devamlılığı olan bu projemizde Bilim Okuluna Kükürtlü Lions Klübü ile işbirliği içersinde olduğu ve bizi sosyal sorumluluk proje destekçisi olarak kabul ettiği için teşekkür ederiz.