Gençlik Programları

Uluslararası Lions için gençliğe yönelik programlar özel önem taşımaktadır. Bu konudaki hemen hemen tüm çalışmalar LCIF tarafından da desteklenmektedir.

Lions Kulüpleri gençleri bir araya getirirler. Lions Kulüplerimiz kurdukları Leo Kulüpleri aracılığı ile 18 yaş ve üzeri gençleri gönüllülüğe ve liderliğe özendirirler. Bu programlar ile gençlere topluma yönelik hizmet projelerine katılarak öğrenme ve kendini geliştirme şansını tanınır.

 Bu çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir:

Leo Kulüpleri Programı
 Gençlerarası Değişim Programı
 Engelli Gençlere Yönelik Eğitim Hizmetleri
 Eğitim Kurumlarına Hizmetler

 Lions'un gençliğe yönelik çok çeşitli programlarından bazıları bu bölümde verilmektedir.