Çocuklar İçin

Çocuklar İçin Lions Hizmetleri Programı 2003 yılında benimsenmiş olan ve yöresel ve uluslararası çapta uygulanan bu programla, elverişsiz şartlarda yaşayan çocukların ve genç yetişkinlerin yaşamlarını sağlık ve eğitim hizmetleri ile geliştirmek amaçlanmaktadır. Çocuklar İçin Lions Hizmetleri Toplum Gereksinimleri Değerlendirme Formu (IAD- 304) kulüplerin hizmet bölgelerindeki çocukların sağlık ve eğitimsel gereksinimlerini tespit etmelerinde yardımcı olur. Çocuklar İçin Lions Hizmetleri Sempozyumu Programı, her mali yıl için, her coğrafi bölgede 4 sempozyum için para yardımı yapılmasını sağlar. Yönetim Çevreleri ve Çoğul Yönetim Çevreleri her sempozyum için 1000 $’a kadar harcama yardımı isteyebilir. Sempozyum Başvuru Formu (LSC- 9) ve denetleme kuralları (LSC-18) Birliğin internet sitesinden indirilebilir.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği son yıllarda çocuklara yönelik programlara özel önem vermektedir. Bu programlardan bazıları şunlardır:

Barış Posteri Yarışması
 Sokak Çocukları
 Engelli Çocuklara Yönelik Eğitim Hizmetleri
 Eğitim Kurumlarına Hizmetler
 Lions Quest
Önce Çocuklar Programı 

Bu bölümde çocuklara yönelik programların bazıları bu bölümde tanıtılmaktadır.