Çevre ve Doğayı Koruma

Lions’un çok büyük önem verdiği programlardan birisi de çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik programlardır. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerin yapılması teşvik edilmektedir.  

Uluslararası Lions Kulüpleri, doğal kaynakların korunması ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konusunda bütün ilgili insanların gayret göstermeleri gereken amaçlar olması düşüncesiyle çevresel hizmetleri kulüpler için aktivite alanı olarak seçmişlerdir. 1972 yılında Uluslararası Lions Yönetmenler Kurulu " İnsan Çevresi Üzerine”politika beyanatını benimsemiştir. Çevre hizmetleri Leo Kulüpleri için de çok uygun hizmetlerdir. Benimsenmiş Çevresel Hizmetler aşağıdadır:

  • Lions Yeşil Ekip Projesi: Çevre temizliği, ağaç dikimi, geri dönüşüm ve çevre eğitimi projelerini kapsar.
  • Lions Çevre fotoğrafı yarışması ve Lions Fotoğraf takdimi. Daha fazla bilgi için www.lionsclubs.org internet sitesine giriniz.

Çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerden bir kısmı şunlardır:

 Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
 Çevre temizlik kampanyaları
 Ağaçlandırma projeleri
 Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
 Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması 

Bu bölümde Uluslararası Lions'un doğa ve çevrenin korunmasına yönelik yürüttüğü bazı programlar yer almaktadır.

Lions Yeşil Ekip Çevre Broşürü İçin Tıklayınız...