Çalışmalarımız

 

Lions’un Evrensel Hedefleri’nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions’un Evrensel Vizyonu’dur. Küresel Lider olabilmenin en önemli koşullarından birisi Evrensel Hedeflere sahip olabilmektir.   Bu nedenle Lions’un Ana Hizmet Programları Evrensel İhtiyaçlara göre belirlenmiştir.

 
 

Belirlenen hedefler   Lions’un onlarca yıldır sürdürdüğü pek çok hizmetin/programın bugün ulaştığı şeklidir. "Başkaları İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri Gidemezsiniz" özdeyişi ile yola çıktı kurucu Melvin Jones... Bu düşünce; hizmete adanmış bireylerden oluşan Lions'un ortak amacı olarak kabul edilmiştir. Bu temel düşünceden yola çıkan Lions dünyayı yeni bir kavramla tanıştırmıştır: “Hizmet…”

 

 
  Lion'lar, “Hizmet” kavramından dünya barışını, aidiyeti, toplumsal başarıyı, eğitimi, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı toplumu, mutlu insan kavramını, tatmin olma duygusunu ve daha pek çok olguyu çıkartırlar.     
  Hizmetlerin sürekliliğinin toplumda yarattığı pozitif etkinin toplumu da bilinçlendireceği ve bu kavramları “toplumsal bilince” dönüştüreceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, "Hizmet Ediyoruz" sloganı bir esin kaynağı olarak tüm Dünya Lionları’nın yaşam tarzı olarak benimsenmiştir.Yerel hedeflerle birlikte küresel hedefler de süreklidir ve her dönem uygulanı r.     
 
  Lion’lar kendilerinden daha az şanslı olanlara; yani, doğum, zorunlu nedenler, kazalar, savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve kalıtımsal hastalıklar gibi nedenlerle yaşamını bizlerle aynı şartlarda sürdüremeyenlere, yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet ederler. 
 

Lion'lar topluma yönelik olarak projeler geliştirirler. Projeleri geliştirirken yerel şartları mutlaka değerlendirirler ve planladıkları her projenin gelecekteki projelerin başarısının da anahtarı olduğunun bilincindedirler. Bunun için  'Lions Ekip İş Başında'  programı geliştirilmiştir. Bu program sayesinde Lion'lar projelerini nasıl ve hangi aşamalardan  geçerek  tasarlamaları ve yürütmeleri gerekti ğini en basit şekliyle bilir ve takip ederler.